Петак, 16. 6. 2017.

Novi most i pijaca u Prokuplju

 most1

Ministarstvo  privrede Republike Srbije i Opština Prokuplje izdvojili su 1.194.000,00 dinara za izradu projekta i projektne dokumentacije za most na Stražavačkoj reci, koji će povezivati  ulice Veljka Vlahovića i Kopaoničku  sa novom pijacom  u Prokuplju.

 Radi se o mostu koji će biti važna spona između prostora  namenjenog izgradnji  Gradske pijace sa naseljima u okolini što će doprineti  unapređenju i razvoju saobraćajne infrastrukture u najurbanijem delu Prokuplja. 

 Izgradnjom ovog mosta rešiće se veliki saobraćajni problem  i ujedno izgradnjom nove pijace dobiti na kvalitetu usluga obzirom  da su postojeći pijačni objekti u tom delu grada potpuno neuslovni.

 Uređenje nove  pijace i saobraćajno povezivanje sa okolnim naseljima značajno će poboljšati kvalitet života građana Prokuplja što predstavlja prioritet lokalne samouprave.

 U tom cilju  završena je izrada dokumentacije za  pristupnu saobraćajnicu sa magistralnog puta, a u toku je završna faza izrade tehničke dokumentacije za izgradnju savremenog pijačnog kompleksa koji će se sastojati od nekoliko objekata, upravne zgrade i 15 poslovnih jedinica sa sanitarnim blokovima.

most

 Kako bi ovaj projekat gradnje pijace bio realizovan neophodna je izgradnja pomenutog mosta koji će biti najkraća i najbolja veza sa pijacom građanima okolnih naselja i ujedno  postati i  glavna saobraćajna komunikacija u ovom delu grada prema kome gravitira  veliki broj stanovnika. Takođe će novi most sa  novoprojektovanom ulicom Veljka Vlahovića omogućiti i jednostavniji i lakši prilaz pijaci sa magistralnog puta.

 Most će biti izgrađen od armiranog betona odgovarajuće širine i na njemu će se  odvijati dvosmerni putnički, biciklistički i pešački saobraćaj povećanog intenziteta.

 Ovaj projekat realizuje se u okviru Mera sufinansiranja jedinica lokalne samouprave za izradu projektno-tehničke dokumentacije  Ministarstva privrede Republike Srbije.

 Opština Prokuplje objavila je javni poziv za izbor projektantskog biroa i  veoma brzo nakon toga  krenuće se sa  izradom projektno-tehničke dokumentacije.

 

 

 

 


« nazad