Za investitore

kolaz

Ekonomski razvoj :: Slobodne lokacije :: Radna snaga :: Projekti :: Linkovi

koridor10_1

Zašto Prokuplje

- blizina Evropskog koridora broj 10 (20km)

- magistralni put Niš-Priština M25
- blizina aerodroma Car Konstantin u Nišu (25km)
- Besplatno korišćenje gradskog građevinskog zemljišta na period od 99 godina
- Savremen Servisno uslužni centar koji je na raspolaganju građanima i investitorima
- Razvijena infrastruktura
- Oslobađanje plaćanja opštinskih poreza na period od 10 godina
- logistička podrška opštinskog tima
- dostupna finansijska sredstva po 1% kamate
- dostupnost opštinskih kapaciteta za obuku radne snage

Opština Prokuplje
Nikodija Stojanovića 2, 18400 Prokuplje
+381 27 321 071
info@prokuplje.org.rs, www.prokuplje.org.rs