Važni telefoni

Opština Prokuplje

Centrala    027/324-040, 324-550, 324-751
Kabinet predsednika    321-071, fax 324-009                       e-mail: kabinet@prokuplje.org.rs , info@prokuplje.org.rs   
Opštinsko veće    324-862
Skupština    329-370                  
Služba za odnose sa javnošću    324-040, lokal 104          e-mail: pr.sluzba@prokuplje.org.rs
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj    329-703        e-mail: ledoffice@prokuplje.org.rs                     
Opštinsko javno pravobranilaštvo    324–626
Odeljenje za lokalnu poresku administraciju    329-907
                              

Javna preduzeća

KJP Hammeum   027/ 321-067 322-856 324-629
Javno preduzeće za urbanizam i uređenje  324-852

Turističko-sportska organizacija    329-919 329-901
 

Kultura

Dom kulture    321-002
Narodna biblioteka "Rade Drainac"    321-671
Narodni muzej "Toplice"    321-694
Istorijski arhiv "Toplice"    329-646
 

Obrazovanje

Predškolska ustanova "Neven"    321-201
OŠ "Nikodije Stojanović-Tatko"    321-698
OŠ "Ratko Pavlović-Ćićko"    321-111
OŠ "9. oktobar"    331-043
OŠ "Milić Rakić-Mirko"    324-168
OŠ "Svetislav Mirković-Nenad"    53-522
OŠ "Vuk Karadžić"    64-131
OŠ Za obrazovanje odraslih    321-113
OŠ "Sveti Sava"    321-988
Gimnazija "Toplički heroji"    321-109
Medicinska škola "Dr Aleksa Savić"    329-093
Tehnička škola "15.maj"    321-307
Poljoprivredna škola "Radoš Jovanović" 331-213
Viša poljoprivredno-prehrambena škola    324-311
Muzička škola "Kornelije Stanković"    322-636
Radnički univerzitet    323-573
Dom učenika srednjih škola    331-490
 

Zdravstvo

Dom zdravlja    321-222
Bolnica    324-000
Dom za smeštaj i negu starih lica    324-437
Gradska apoteka    321-449
Vetrinarska stanica    324-216
Veterinarska apoteka    321-255
 

Saobraćaj

Autobuska stanica "Lasta"    321-864
Autobuska stanica "Niš ekspres"    321-945
Železnička stanica    321-025
 

Republičke institucije
 

Toplički okrug    324-316
SUP    324-499
Okružni zatvor    324-427
Opštinski sud    321-716
Okružni sud    321-653
Okružno javno tužilaštvo    321-612
Nacionalna služba za zapošljavanje    321-446
Regionalna privredna komora    322-258
Centar za socijalni rad    321-591
Poreska policija    324-240
Crveni krst    324-220
 

Republička javna preduzeća

Pošta    322-422
Telekom    329-010
Elektrodistribucija    321-631
 

Udruženja, organizacije

Udruženje obolelih od mišićnih i neuromišićnih bolesti    322-545
Savez slepih i slabovidih    321-679
Savez gluvih i nagluvih    324-511
Društvo Roma Prokuplje    323-164