Važna dokumenta

ŽALBENA KOMISIJA OPŠTINE PROKUPLjE

ODLUKA O BUDŽETU OPŠTINE PROKUPLjE ZA 2017. GODINU

POSLOVNIK SKUPŠTINE OPŠTINE PROKUPLjE

PROGRAM POPISA NEZAKONITO IZGRAĐENIH OBJEKATA NA PODRUČJU OPŠTINE PROKUPLjE

ODLUKA O BUDŽETU OPŠTINE PROKUPLjE ZA 2016. GODINU

PRAVILNIK O POSTUPKU UNUTRAŠNjEG UZBUNjIVANjA U OPŠTINSKOJ UPRAVI OPŠTINE PROKUPLjE

ZAKON O ZAŠTITI UZBUNjIVAČA

PRAVILNIK O BLIŽEM UREĐENjU POSTUPKA JAVNE NABAVKE TURISTIČKO SPORTSKE ORGANIZACIJE OPŠTINE PROKUPLjE

NACRT ODLUKE O IZMENI ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE PROKUPLjE ZA 2015. (rebalans II)

PRAVILNIK O BLIŽEM UREĐENjU POSTUPKA JAVNE NABAVKE U OPŠTINSKOJ UPRAVI ZA NARUČIOCE: SKUPŠTINA OPŠTINE, OPŠTINSKO VEĆE, PREDSEDNIK OPŠTINE, OPŠTINSKA UPRAVA I OPŠTINSKI JAVNI PRAVOBRANILAC

URBANISTIČKI PROJEKAT MILAN TOPLICA TULARE

REŠENjE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća "HAMMEUM" Prokuplje

PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANjA PRAVA NA REGRESIRANjE TROŠKOVA BORAVKA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI "NEVEN"

ODLUKA O BUDŽETU OPŠTINE PROKUPLjE ZA 2015. GODINU

NACRT ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE PROKUPLjE ZA 2015. GODINU 

ODLUKA O IZMENI ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE PROKUPLjE ZA 2014. GODINU

Statut Opštine Prokuplje (.pdf)

Tabelarni pregled pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi Opštine Prokuplje i ostalim direktnim korisnicima budžeta

Lokalni akcioni plan za mlade

UGOVOR o poveravanju obavljanja komunalne delatnosti sakupljanja, prevoza i deponovanja čvrstog komunalnog otpada za opštinu Prokuplje.pdf

Akcioni plan za razvoj omladinskog preduzetništva 2012-2014

Ugovor o izvođenju radova demontaže i čišćenja mašinskih delova pogona i građevinskih objekata FIAZ-FERODE u Prokuplju (dekontaminacija)

Sporazum o regulisanju međusobnih prava i obaveza između Republike Srbije, Opštine Prokuplje i LEONI WIRING SYSTEMS SOUTHEAST D.O.O. Prokuplje

BUDŽET ZA 2013.

REBALANS BUDŽETA ZA 2013.

POLITIKA KVALITETA I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

ODLUKA O IZMENI ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE PROKUPLjE ZA 2013. GODINU

BUDŽET ZA 2014.

ODLUKA O IZMENI ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE PROKUPLjE ZA 2014. GODINU

REŠENjE O RADNOM VREMENU U OPŠTINSKOJ UPRAVI

K O D E K S POSLOVNOG PONAŠANjA I POSLOVNE ETIKE ZAPOSLENIH U OPŠTINSKOJ UPRAVI OPŠTINE PROKUPLjE