Struktura lokalne samouprave

Predsednik Opštine Prokuplje

Miroljub Paunović

 

paunovic

Zamenik predsednika Opštine Prokuplje

Ilija Đedović

 

djedovic
   

Članica Opštinskog veća

Milica Erić

 

 

milica(1)

Član Opštinskog veća

Dejan Lazić

 

 

 

 

 

 

 

Članica Opštinskog veća

Maja Bašić

dejan%20lazic

Maja%20Basic

Član Opštinskog veća

Milan Aranđelović

 

 

 

 

 

 

 

milan%20arandjelovicn

 Član Opštinskog veća

Filip Jovanović

 

 

 

 

 

 

 

Članica Opštinskog veća

Maja Ranđelović

 

 

filip

Maja%20Arandjelovic

Član Opštinskog veća

Ljubiša Blagotić

 

ljubisa%20blagoticn

 Članica Opštinskog veća

Aleksandra Nikolić

Aleksandra%20Nikolic

Predsednik Skupštine

Radoslav Mihajlović

 

rale

Zamenik predsednika Skupštine

Radoslav Bogdanović

 

 

rade

Sekretar Skupštine

Zora Aleksić


 

 

 

 zora-aleksic

Načelnik Opštinske uprave

Dragan Vuksanović

 

 

 

 

 

Dragan