O Prokuplju

Pretraga


Srednje škole


GIMNAZIJA

 Ratka Pavlovića 20

Telefon:  027/329-015, 027/321-110

Faks: 027/312-110

e-mail:gimnazijapk@beotel.yu

OBRAZOVNI PROFIL

1.      Društveno- jezički smer

2.      Prirodno – matematički smer

 

SREDNjA MEDICINSKA ŠKOLA ,,DR ALEKSA SAVIĆ,,

 Ratka Pavlovića br.20

Telefon: 027/ 324-462

Fax:       027/ 329 -093

e- mail: medicskola@beotel.yu

OBRAZOVNI PROFIL

  1. medicinska sestra - tehničar
  2. pedijatriska sestra - tehničar
  3. ginekološko – akušerska sestra

 

 

TEHNIČKA ŠKOLA ,,15 MAJ '

Ratka pavlovića br.194

Telefon:027/ 329 – 052

Fax: 027/ 329- 052

e-mail: ts15maj@yahoo.com

 

OBRAZOVNI PROFIL

 1.Mašinstvo i obrada metala – mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje TOPR SC 4D06S

2.Mašinstvo i obrada metala –Mašinski tehničar motornih vozila TOPR SC 4D08S

3.Elektrotehnika-Elektrotehničar automatike TOPR SC 4E02S

4. Elektrotehnika-Elektrotehničar računara    TOPR SC 4E08S

5. Elektrotehnika – Elektroinstaler                  TOPR SC 3E15S

6. Elektrotehnika -  Elektromonter mreža i postrojenja TOPR SC 3E18S

7. Elektrotehnika -  Autoelektričar                                 TOPR SC 3E14S

8. Elektrotehnika – Elektromehaničar za termičke i rashladne uredjaje TOPR SC 3E17S

9. Tekstilstvo – Konfekcionar – krojač           TOPR SC 3G06S

10.Saobraćaj – Vozač motornih vozila           TOPR  SC 3I11S

 

SREDNjA POLjOPRIVREDNA ŠKOLA

 ,,RADOŠ JOVANOVIĆ SELjA,,

 ul: Vuka Karadžića br.1

tel: 027/ 331-213

faks: 027/ 331-213

e- mail:ppsradospk@beotel.yu

 

OBRAZOVNI PROFILI

  1. Prehrambeni tehničar
  2. Poljoprivredni tehničar – ogled
  3. Veterinarski tehničar
  4. Pekar                                  - ogled