O Prokuplju

Pretraga


Predškolska ustanova

 

Predškolka ustanova ,, Neven' pod tim imenom postoji od 1991.godine, kada je preimenovana. Do tada je njeno ime  bilo ,, Jelisaveta DŽuverović'

Ova ustanova prima decu na celodnevni  i poludnevni odnosno pripremni smeštaj.

 Osim grupa dece koje su smeštene u dva objekta ove predškolske ustanove,  i u seoskim sredinama ima ukupno 12 grupa, kao i 5 grupa pri osnovnim školama.

 

Nemanjina 7, Prokuplje

Kontakt telefon 027 321 201, 329 188

Email:nevenprokuplje@ptt.rs