Ozakonjenje objekata

-  Spisak izdatih rešenja o ozakonjenju objekata