Opštinska izborna komisija

 - IZBORNE LISTE 

- UVID I UPIS U BIRAČKI SPISAK ZA REPUBLIČKE IZBORE 2016.

- UVID I UPIS U BIRAČKI SPISAK ZA LOKALNE IZBORE 2016. 

- OBAVEŠTENjE 

OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA OPŠTINE PROKUPLjE OBAVEŠTAVA  ZAINTERESOVANE GRAĐANE DA BLIŽE INFORMACIJE U VEZI IZBORNIH RADNjI MOGU DA DOBIJU U ZGRADI OPTINE PROKUPLjE U KANCELARIJI BROJ 35, ILI NA TELEFON: 027/324-040, SVAKOG RADNOG DANA OD 8 DO 15 SATI.

OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA OBAVEŠTAVA I ZAINTERESOVANE GRAĐANE I POLITIČKE PARTIJE DA OBRASCE KOJI SU POTREBNI  ZA PRIJAVU ZA UČEŠĆE NA LOKALNIM IZBORIMA 2016. GODINE , MOGU NAĆI NA ZVANIČNOM SAJTU OPŠTINE PROKUPLjE  www.prokuplje.org.rs , ODELjAK OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA. 

 

-IZBORNA LISTA KANDIDATA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE OPŠTINE PROKUPLjE - OBRAZAC SO-1

- OVLAŠĆENjE ZA PODNOŠENjE IZBORNE LISTE -OBRAZAC SO-2

- SAGLASNOST NOSIOCA IZBORNE LISTE KANDIDATA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE OPŠTINE PROKUPLjE -OBRAZAC SO-3

- IZJAVA O PRIHVATANjU KANDIDATURE ZA ODBORNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE PROKUPLjE - OBRZAC SO-4

-TABELA ZA SPISAK BIRAČA KOJI PODRŽAVAJU IZBORNU LISTU KANDIDATA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE OPŠTINE PROKUPLjE - OBRAZAC SO-5

-IZJAVA BIRAČA DA PODRŽAVA IZBORNU LISTU KANDIDATA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE OPŠTINE PROKUPLjE - OBRAZAC SO-6

- TABELA ZA SPISAK BIRAČA KOJI PODRŽAVAJU IZBORNU LISTU KANDIDATA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE OPŠTINE PROKUPLjE (DOSTAVITI OPŠTINSKOJ IZBORNOJ KOMISIJI U ELEKTRONSKOJ FORMI - (NaCD -u ILI DVD -iu)