Odeljenje za urbanizam,stambeno komunalne delatnosti i građevinarstvo

 

POSLOVI URBANIZMA, STAMBENI POSLOVI I NORMATIVNO- PRAVNI

  kanc.br.14, tel. 329-638

Služba radi u okviru opštinskog uslužnog centra na poslovima:

- izrade akata o urbanističkim uslovima za parcelaciju,

-preparcelaciju i izgradnju svih vrsta objekata za koje je nadležna lokalna samouprava,

-odobrenja za izgradnju,

-izdavanja upotrebne dozvole,

-potvrde potrebne kod uknjižbe stanova,

-priključenja objekta na vodovodnu, kanalizacionu i elektroenergetsku mrežu,

-odobranja za zauzeće i raskopavanje javnih površina. stambeno- komunalni poslovi

-izdavanje uverenja potrebnih za registraciju vozila za sopstvene potrebe i registracija skupštine stanara stambenih zgrada.

kanc. br.3,tel. 324-040, lok 103

SLUŽBA ZA IMOVINSKO – PRAVNE POSLOVE

kanc.br.6, tel. 324-040, lok 106

U ovoj službi građani mogu ostvariti prava iz sledećih oblasti:

- pravno – imovinske

- utvrđivanje naknade u slučaju izuzimanja zemljišta

- rešavanje sporova u slučaju zauzeća državne imovine

- stručni poslovi koje obavaljaju komisije a tiču se vraćanja zemljišta itd.

SLUŽBA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

Šef službe- kancelarija br. 8, tel. 324-040, lok. 108

- građevinski inspektor - kancelarija br. 8, tel. 324-040, lok. 108

-vrši kontrolu izgradnje svih vrsta investicionih objekata,

-donosi rešenja o uklanjanju dotrajalih objekata,

-otkriva i sprečava bespravnu gradnju i

-stara se o zakonitosti i primenjivanju svih propisa koji se odnose na standarde i normative u građevinarstvu.

- inspektor za saobraćaj, lokalne i nekategorisane puteve

kancelarija br. 8, tel. 324-040, lok. 108

U okviru svojih ovlašćenja, a u saradnji sa saobraćajnom milicijom stara se o :

-rešavanju problema saobraćaja na području opštine,

-nadgleda i kontroliše stanje puteva, vertikalnu i horizontalnu signalizaciju i nalaže mere za poboljšanje njihovog kvaliteta.

-usklađuju javni gradski saobraćaj sa potrebama korisnika, Korisnici to mogu regulisati preko svojih mesnih zajednica.

-izdavanju rešenja o ispunjenosti uslova za obavljanje taksi i autoprevozničkih delatnosti.

- inspektor zaštite životne sredine -kancelarija br. 8, tel. 324-040, lok. 108

Vršeći poslove iz oblasti zaštite životne sredine koji su povereni opštini Zakonom o zaštiti životne sredine, obavlja upravno – nadzorne poslove nad sprovođenjem mera zaštite vazduha od zagađenja i zaštite od buke u stambenim, zanatskim i komunalnim objektima.

- komunalna inspekcija -kancelarija br. 3, tel. 324-040, lok. 103

- koordinator grupe -kancelarija br. 8, tel. 324-040, lok. 108

Vrši inspekcijski nadzor nad izvršavanjem propisa iz komunalne delatnosti koji se odnose na: održavanje zelenih površina, čišćenje ulica, održavanje infrastrukture (vodovod, kanalizacija, javna rasveta), čišćenje snega, smeća sa kolovoza i trotoara, zauzeće javnih površina, nadzor nad držanjem živine, stoke i dr. U okviru ovlašćenja je i nadzor u korišćenju i uređenju BID zone.

U okviru ovog odeljenja raspisuju se i javne licitacije za davanje u zakup gradskog građevinskog zemljišta i zauzimanje javnih površina u cilju postavljanja montažnih objekata kao i tezgi za vreme novogodišnjih i osmomartovskih praznika.

Kontakt telefon: 027/324-040, lok.137

                                                                                                                R U K O V O D I L A C

                                                                                                            Odeljenja za urbanizam,

                                                                                     stambeno komunalne delatnosti i građevinarstvo

                                                                                                                   Vesna Živković