Odeljenje za poljoprivredu

 

Obavlja poslove Opštinske Uprave iz različitih oblasti poljoprivrede:

Oblast ratarstva i vodoprivrede

Odeljenje obavlja najsloženije poslove Opštinske Uprave koji se odnose na vođenje upravnog postupka iz oblasti poljoprivrede i vodoprivrede, vrši izradu rešenja o pretvaranju poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredno zemljište, zaštitu, korišćenje i uređenje poljoprivrednog zemljišta, vrši izradu rešenja o priključenju građana na seoski vodovod, rešenja o vodoprivrednim uslovima, vodoprivredne saglasnosti, izdaje poljoprivredne dozvole, potvrde i uverenja iz ovih oblasti.

Vrši procenu šteta od elementarnih nepogoda, edukaciju poljoprivrednih proizvođača iz ovih oblasti i izradu informacija, izveštaja i drugih materijala za potrebe Opštinskog veća i Skupštine opštine iz oblasti ratarstva i vodoprivrede.

Oblast stočarstva

Obavlja poslove Opštinske Uprave koji se odnose na vođenje upravnog postupka iz oblasti stočarstva i vrši izdavanje potvrda i uverenja iz ove oblasti. Brine o kvalitetu robne rezerve mesa u živoj stoci. Radi na poboljšanju rasnog sastava domaćih životinja (genetskog potencijala), poboljšanje uslova smeštaja, nege, načina držanja i ishrane domaćih životinja, kao i poboljšanja kvaliteta proizvoda od domaćih životinja (mesa, mleka, jaja i dr.). Vrši edukaciju poljoprivrednih proizvođača vezano za trendove iz ove oblasti.

Oblast zaštite bilja

Vrši složene poslove Opštinske Uprave koji se odnose na vođenje upravnog postupka iz oblasti zaštite bilja, sarađuje sa Zavodom za poljoprivredu vezano za zaštitu bilja i redovno obaveštava poljoprivredne proizvođače o preduzimanju agro-tehničkih mera. Vrši edukaciju poljoprivrednih proizvođača vezano za zaštitu bilja.

Oblast voćarstva, vinogradarstva i protivgradne zaštite

Obavlja složene poslove Opštinske Uprave koji se odnose na vođenje upravnog postupaka iz oblasti voćarstva, vinogradarstva i protivgradne zaštite i vrši izdavanje raznih potvrda i rešenja iz ove oblasti. Vrši izradu periodičnih izveštaja o stanju voćarstva, vinogradarstva i protivgradne zaštite na teritoriji Opštine Prokuplje za potrebe Opštinskog veća i Skupštine opštine.

Oblast prehrambene tehnologije i zadrugarstva

Obavlja složene poslove koji se odnose na praćenje najvažnijih promena u prehrambenoj tehnologiji, prati poslovanje zemljoradničkih zadruga, poljoprivrednih preduzeća i poljoprivrednih gazdinstava, obavlja poslove vezane za investicije i korišćenje podsticajnih sredstava za unapređenje primarne poljoprivrene proizvodnje, izdavanje uverenja poljoprivrednim proizvođačima da prodaju sopstveni proizvod.

Obavlja i druge poslove iz ovih oblasti u skladu sa zakonskim propisima.

Kontakt telefon: 027/324-040, 321-751 lokal 121

                                                                                                                R U K O V O D I L A C

                                                                                                        Odeljenja za poljoprivredu

                                                                                                                Srđan Stamenković