Odeljenje za društvene delatnosti

 

Ovo odeljenje sprovodi propise, organizuje i prati rad ustanova u skladu sa zakonom u oblasti:
- osnovnog i srednjeg obrazovanja,
- kulture i umetničkog stvaralaštva,
- zaštite kulturnih dobara od značaja za opštinu,
- javnog informisanja,
- zdravstvene zaštite stanovništva, socijalne zaštite i društvene brige o deci,
- sporta,
- zadužbina, fondacija i drugih organizacija iz oblasti društvene delatnosti čiji je osnivač Opština,
- stipendiranja i kreditiranja učenika i studenata,
- poverenih poslova u oblasti društvene brige o deci,
- drugih poslova u skladu sa zakonom i odlukom Skupštine.

Službe u okviru Odeljenja za društvene delatnosti:

- Služba za odnose sa javnošću, tel. 027 324 550, lokal 104,

- Služba za obrazovanje i kulturu, tel. 027 329 543,

- Služba za dečiju zaštitu, tel. 027 321 952,

- Služba za sport i sportsko rekreativne objekte, tel. 027 322 193,

- Povereništvo za izbegla i raseljena lica, tel. 027 322 730.

Telefon 027/324-040, lok. 138

                                                                                                       RUKOVODILAC

                                                                                  Odeljenja za društvene delatnosti

                                                                                            Miladin Milosavljević