Narodna kancelarija predsednika opštine

 

Narodna kancelarija u Prokuplju otvorena je 7. juna 2005. godine, u cilju efikasnijeg rešavanja  problema vezanih za pravne odnose građana.

Funkcije Narodne kancelarije:

- rešava zahteve građana upućene lokalnoj samoupravi;

- pruža pravnu pomoć u rešavanju zahteva upućenih državnim organima i institucijama;

- radi na projektima unapređenja položaja socijalno ugroženih grupa

- prikuplja donatorska sredstva za obezbeđenje uslova školovanja za decu bez roditeljskog staranja i decu sa posebnim potrebema.

 Narodna kancelarija predsednika Opštine Prokuplje

Telefon: 027/324-040

Adresa: Tatkova 2, Prokuplje