MSP


Struktura


Udeo malih i srednjih preduzeća (MSP) u privredi opštine Prokuplje raste iz godine u godinu, njihov trenutni broj je oko 200.
Sektor malih preduzeća obuhvata 194 preduzeće (od čega 177 u privrednim delatnostima i 17 u vanprivredi). Sektor srednjih preduzeća pak obuhvata 7 preduzeća koja pripadaju grupaciji privrednih delatnosti. Veliki broj preduzeća registrovan je za obavljanje više različitih vrsta delatnosti, tako da stroga klasifikacija po delatnostima nije moguća. Podaci prikazani u tabeli 3 rezultat su klasifikacije preduzeća shodno preovladavajućoj delatnosti koju konkretno preduzeće obavlja.

Najveći broj malih preduzeća posluje u oblasti trgovine (32,99%), zatim u oblasti industrije i rudarstva (25,77%) i finansijskih i drugih usluga (8,25%). Srednja preduzeća opštine Prokuplje su koncentrisana isključivo u tri delatnosti industrija i rudarstvo 71,42% ukupnog broja srednjih preduzeća i po 14,29% u trgovini i stambeno-komunalnoj delatnosti. Posmatrano sa aspekta vlasništva privatni sektor dominira kod malih preduzeća, a društveni kod srednjih preduzeća što pokazuje i tabela br.4. Kod malih preduzeća nije zanemarljiv i broj preduzeća u društvenom odnosno zadružnom vlasništvu. najveći deo osnovnih sredstava obuhvata objekte (51,55% MP i 80,03% SP),učešće opreme (25,74% MP, 16,40%SP)

MSP- 200
Broj preduzetnika -1265

Podrška razvoju MSP sektoru


Prednosti opštine Prokuplje za razvoj MSP su: postojanje proizvodnih objekata i raspoložive radne snage, spremnost Opštine da pomogne razvoj MSP kroz besplatno gradsko-građevinsko zemljište i određivanje lokacija za razvoj MSP, Postojanje Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj, partnerstvo javnog i privatnog sektora (BID zona, Biznis inkubator centar, biznis centar) ekološki zdrava sredina, blizina Koridora 10 i dobra saobraćajna povezanost. Najveći potencijal za ekonomski razvoj opštine Prokuplje su postojeća mala i srednja preduzeća koja imaju stabilnu proizvodnju i koja mogu da uz dodatni podsticaj povećaju obim proizvodnje i otvore nova radna mesta.