Fond za razvoj stočarstva

 

Osnovan je 27.juna 1996.godine

Delatnost Fonda

1. Očuvanje robne rezerve mesa u živoj stoci (preživari-goveda, ovce)

2. Kontrola produktivnosti domaćih životinja kroz selekcijske mere(ovčarstvo,govedarstvo)

- odabiranje grla za matični zapat

- umatičenje kvalitetnih plotkinja i muških priplodnjaka

- vođenje kompletne matične evidencije za odabrana grla

3. Ostvarivanje regresa za kvalitetna priplodna grla kod poljoprivrednih proizvođača kao i samog Fonda

4. Ostvarivanje sredstava od resornog ministarstva kroz selekcijske mere (konkursi)

Kontakt telefon/faks: 027 322 590

e-mail: fondzastocarstvo@beotel.yu