Fond Lešjanin

 

ZADUŽBINA PUKOVNIKA LjUBOMIRA LEŠJANINA I ŽENE MU  DARINKE

 

 

Zadužbina Lešjanin je osnovana 1942.godine Odlukom Ministarstva prosvete Kraljevine Jugoslavije na osnovu želje Darinke Lešjanin iz Beograda , izražene u testamentu.

Zadužbina Lešjanin ima svojstvo pravnog lica.Sedište Zadužbine je u Prokuplju, ulica Tatkova 2. Osnovni dokument  Zadužbine  je Statut. Imovinu Zadužbine je činio plac sa kućom u Beogradu , u ulici Krunskoj 9. Svrha osnivanja Zadužbine ima humanitarni karakter, tj. školovanje i pružanje materijalne pomoći siromašnim učenicima iz sela Lešja i iz Prokuplja. Kako je zgrada nacionalizovana zakonom iz 1958.godine i data na upravljanje i korišćenje gradu Beogradu i potom uneta u Fond diplomatskih zgrada, jedini prihod Zadužbine Lešjanin je iz budžeta opštine Prokuplje. Sredstva su skromna, za 2008.godinu iznose 30.000,00 dinara, ali to omogućava da ova Zadužbina funkcioniše u kontinuitetu. Sredstva se dodeljuju po zahtevu učenicima/studentima iz  porodice Lešjanin i po preporuci srednjih škola siromašnim učenicima iz Prokuplja.

O raspodeli sredstava odlučuje Upravni odbor čiji je predsednik Bratislav Stanković, pravnik.

 

 Telefon:329-543

 Kontakt osoba: Leja Stojiljković