Birački spisak

Podaci iz biračkog spiska su dostupni na sajtu državne uprave.

Ukoliko ste na osnovu uvida u jedinstveni birački spisak ustanovili da niste upisani u jedinstveni birački spisak podnesite zahtev za upis. Podatke o biraču: JMBG, Prezime, Ime roditelja, Ime, Dan, mesec i godina rođenja, Mesto rođenja, Prebivalište – mesto, Ulicu i broj, Boravište - mesto, Ulicu i broj, Broj lične karte - MUP, E-adresu, pošaljite elektronskom poštom na adresu radivoje.denic@prokuplje.org.rs.

 (opciono)
 (opciono)
 (opciono)