За инвеститоре

kolaz

Економски развој :: Слободне локације :: Радна снага :: Пројекти :: Линкови

koridor10_1

Зашто Прокупље

- близина Европског коридора број 10 (20км)

- магистрални пут Ниш-Приштина М25
- близина аеродрома Цар Константин у Нишу (25км)
- Бесплатно коришћење градског грађевинског земљишта на период од 99 година
- Савремен Сервисно услужни центар који је на располагању грађанима и инвеститорима
- Развијена инфраструктура
- Ослобађање плаћања општинских пореза на период од 10 година
- логистичка подршка општинског тима
- доступна финансијска средства по 1% камате
- доступност општинских капацитета за обуку радне снаге

Општина Прокупље
Никодија Стојановића 2, 18400 Прокупље
+381 27 321 071
info@prokuplje.org.rs, www.prokuplje.org.rs