О Прокупљу

Претрага


Средње школе


ГИМНАЗИЈА

 Ратка Павловића 20

Tелефон:  027/329-015, 027/321-110

Факс: 027/312-110

e-mail:gimnazijapk@beotel.yu

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ

1.      Друштвено- језички смер

2.      Природно – математички смер

 

СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ,,ДР АЛЕКСА САВИЋ,,

 Ратка Павловића бр.20

Телефон: 027/ 324-462

Фаx:       027/ 329 -093

e- mail: medicskola@beotel.yu

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ

  1. медицинска сестра - техничар
  2. педијатриска сестра - техничар
  3. гинеколошко – акушерска сестра

 

 

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ,,15 МАЈ '

Ратка павловића бр.194

Телефон:027/ 329 – 052

Фаx: 027/ 329- 052

e-mail: ts15maj@yahoo.com

 

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ

 1.Машинство и обрада метала – машински техничар за компјутерско конструисање ТОПР СЦ 4Д06С

2.Машинство и обрада метала –Машински техничар моторних возила ТОПР СЦ 4Д08С

3.Електротехника-Електротехничар аутоматике ТОПР СЦ 4Е02С

4. Електротехника-Електротехничар рачунара    ТОПР СЦ 4Е08С

5. Електротехника – Електроинсталер                  ТОПР СЦ 3Е15С

6. Електротехника -  Електромонтер мрежа и постројења ТОПР СЦ 3Е18С

7. Електротехника -  Аутоелектричар                                 ТОПР СЦ 3Е14С

8. Електротехника – Електромеханичар за термичке и расхладне уредјаје ТОПР СЦ 3Е17С

9. Текстилство – Конфекционар – кројач           ТОПР СЦ 3Г06С

10.Саобраћај – Возач моторних возила           ТОПР  СЦ 3И11С

 

СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА

 ,,РАДОШ ЈОВАНОВИЋ СЕЉА,,

 ул: Вука Караџића бр.1

тел: 027/ 331-213

факс: 027/ 331-213

e- mail:ppsradospk@beotel.yu

 

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ

  1. Прехрамбени техничар
  2. Пољопривредни техничар – оглед
  3. Ветеринарски техничар
  4. Пекар                                  - оглед