Радна снага

Радна снага је једна од најзначајнијих компаративних предности Општине Прокупље како због оспособљености тако и због ниских зарада. За мање новца добија се квалитетна и оспособљена радна снага него у другим областима. Просечна зарада радне снаге у привреди се креће између 14.000 - 17.000 динара у нето износу, за неквалификовану и квалификовану радну снагу (основна и средња стручна спрема). Што се тиче радне снаге са вишом и високом стручном спремом зараде се крећу између 20.000-30.000 динара у нето износу.

Ова, неповољна позиција радне снаге у погледу зарада резултат је велике стопе незапослености која се креће око 36%. Када се преведе на апсолутни износ то је преко 8000 незапослених, док је у табели приказан мањи износ, односно, приказан је број активних тражиоца посла евидентираних код НСЗ.

Од укупног броја незапослених највише је лица са средњим образовањем (3436), основним (1909) а са високим (132).

Највеће учешће у регистрованој незапослености посматрано према старости имају незапослена лица од 31 до 41 године старости (26,4%), а затим следе лица са 41-50 година старости (26,5%), од 19-25 година старости (17,4). од 26-30 година старости (12,6%), са 50 и више година (16,4%) и до 18 година (0,7%).

 

Radna%20snaga