П.У. НЕВЕН

 

4. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у отвореном поступку јавне набавке добара П.У."НЕВЕН" - ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ ЗА ИСХРАНУ ДЕЦЕ

 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ОТВОРЕНОГ ПОСТУПКА

 

3. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности П.У."НЕВЕН" - СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ

 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 

2. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности П.У."НЕВЕН" - ЛОЖ УЉЕ ЗА ГРЕЈНУ СЕЗОНУ 2015-2016

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

1. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности П.У."НЕВЕН"

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА