Привредни сектори

 

Индустрија

 У прокупачкој општини поред металског, неметалског и текстилног комплекса, доминира пољопривредно-прехрамбени сектор, посебно агроиндустријски, уз постепени развој приватног сектора који се састојао од малих предузећа и предузетника .      

 Основна индустријска производња у општини је прехрамбена, а преовлађујући тип економске активности је прерађивачка индустрија 42,5%. Међу веће и значајнија предузећа у Прокупљу спадају  компаније : “Нова Топличанка”, 'Татко', “ИГМ 7 јули” Мала плана, ``Прокупац``и ``Хиссар``.  Број  малих и средњих предузећа  је око 200 (број стално варира), с тим што преовлађује приватни сектор. Највећи број радника је запослен у производним предузећима 84,72%, док је у предузећима која се баве услугама запослено 15,28%.

 

 Трговина

 Из области трговине међу значајнијим предузећима која послују : 'Рич', 'Еурокомерц', 'Неца', 'Чутура',    'Олимпик', 'Бранекс, 'Стаменковић' (сва у приватној својини), док је друштвено предузеће 'Тргопромет' приватизовано методом јавне аукције.

 

Услуге

У општини Прокупље привредни субјекти туризма и угоститељства (Протурс) нису успели да постану значајнија привредна делатност која би у структури привреде општине имала важније место. Приватизовано је 2003.године и у свом власништву поседује хотел 'Хамеум' смештајних капацитета 40 соба са 80 лежаја. Као и расторан 'Савићевац' на брду Хисар који поседује 5 соба.  Очекује се  завршетак реконструкција хотела  до краја пролећа текуће године.   Поред приватизованог предузећа 'Протурс’’, у општини постоји већи број радњи (углавном су лоциране у Прокупљу) које сачињавају: ресторани 48 и барови 43, фризерски и други третмани за улепшавање 25, агенције за обављање рачуноводствених и књиговодствених послова 22,  у којима је запошљено само по неколико радника.

 Да би Прокупље могло да прими и угости већи број туриста, основни услов је изградња смештајних капацитета (хотела, мотела,приватног смештаја) или доградња прилагођавање постојећих капацитета. Потребно је израдити пројектни план и одабрати атрактивну локацију за изградњу хотела високе или средње категорије.

 

Област производње

Назив

Спецификација

Металска

Топлица доо

Бави се производњом металних кућишта за телекомуникациону опрему ,10 запослена

Неметали

Универзалпромет

Предузеће се бави рециклажом металних отпадака и остатака. 50 запослена

 

Фиаз  АД

Предузеће је регистровано за производњу азбестних плочица, ферода и азбестног предива.Под стечајем  очекује продају  до средине 2008. године

Текстилна

Нова Топличанка

доо

Предузеће се бави производњом и продајом памучног предива, 134 запослена

 

Филцара-Татко

Предузеће за производњу филца,вештачког крзна, транспортних трака и гребена. 115 запослена

Прехрамбрена

 

 

 

Компаниа Хисар

од 2006.год. послује у оквиру групације ПИОНИР .Хисар поред чоколадног и кондиторског  програма има и слатки и кисели програм прераде воћа и поврћа, као и могућност прераде природних кашастих сокова.341 запослена

 

Прокупац  ДОО

чувена у свету по својим робним маркама Манастирка, Препеченица, Кимова.добитник преко 400 златних медаља за квалитет ,72 запослена

 

Милан Топлица

Регистровано за производњу и промет минералне воде и освежавајућих безалкохолних напитака са седиштем у Тулару,

Грађевинарство

7 јули Мала плана

Бави се производњом блокова,монти опека ,гитер опека и блокова за испуну, искоришћеност капацитета 75 %, капацитет 50.000.000 јнф, 136 запослених

 

Циглана Белољин

Бави се производњом опека, црепа и сл. од глине,им105 запослених

 

Стаменковић

доо

Бави се  израдом пројеката свих грађевинских обј, предмера и предрачуна, статичких прорачуна, вршење надзора за извођење грађевинских радова, има двадесетак запослених.

Дрвна

Проивер

 

 

Сина-стил

Производња намештаја, канцелариског , кухињског,собни ,трпезаријскич, 4 запослена

 

Јард

Производња плочастог, тапацираног и кухињског намештаја

 

Банико

Производња кухиња, етажера, регала

 

 

Трговина

 

 

Ттрговина

Назив

Спецификација

 

Еурокомерц ДОО.

. Еурокомерц је друштво са ограниченом одговорношћу  регистровано за унутрашњу и спољну трговину ,запошаљава 39 сталних радника. На територији Општине послује још неколико мањих успешних трговинских предузећа у приватном власништву која запошљавају још око 70 радника .

 

Стр``Неца``

Трговинско предузеће које се бави велетрговином и малопродајом. Запошљава 30 радника  

 

Стр`` Чутура``

Трговинско предузеће поседује у свом власништву неколикио малопродајних објеката и запошљава 34 радника

 

Рич доо

 Трговинско предузеће је регистровано у 1992. години за послове трговине на велико и мало. Запошљава 110 сталних радника и 20 радника на одређено време и спада у једно од најзначајнијих предузећа Топличког округа у својој области  

 

Олимпиk

Производи дијететску храну на бази протеина за регулисање телесне тежине и додатну исхрану спортиста,запопшљава 40 радника .значајно место у раду компаније “Олимпиц” заузима увозни програм из Грчке и Италије производа кућне хемије и козметике У склопу компаније Олимпиц налази се 10 малопродајних објеката у неколико градова СЦГ (Ниш, Прокупље, Алексинац)