О Прокупљу

Претрага


Предшколска установа

 

Предшколка установа ,, Невен' под тим именом постоји од 1991.године, када је преименована. До тада је њено име  било ,, Јелисавета Џуверовић'

Ова установа прима децу на целодневни  и полудневни односно припремни смештај.

 Осим група деце које су смештене у два објекта ове предшколске установе,  и у сеоским срединама има укупно 12 група, као и 5 група при основним школама.

 

Немањина 7, Прокупље

Контакт телефон 027 321 201, 329 188

Email:nevenprokuplje@ptt.rs