Озакоњење објеката

-  Списак издатих решења о озакоњењу објеката