Општинска изборна комисија

 - ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ 

- УВИД И УПИС У БИРАЧКИ СПИСАК ЗА РЕПУБЛИЧКЕ ИЗБОРЕ 2016.

- УВИД И УПИС У БИРАЧКИ СПИСАК ЗА ЛОКАЛНЕ ИЗБОРЕ 2016. 

- ОБАВЕШТЕЊЕ 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ ОБАВЕШТАВА  ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ ГРАЂАНЕ ДА БЛИЖЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ ИЗБОРНИХ РАДЊИ МОГУ ДА ДОБИЈУ У ЗГРАДИ ОПТИНЕ ПРОКУПЉЕ У КАНЦЕЛАРИЈИ БРОЈ 35, ИЛИ НА ТЕЛЕФОН: 027/324-040, СВАКОГ РАДНОГ ДАНА ОД 8 ДО 15 САТИ.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОБАВЕШТАВА И ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ ГРАЂАНЕ И ПОЛИТИЧКЕ ПАРТИЈЕ ДА ОБРАСЦЕ КОЈИ СУ ПОТРЕБНИ  ЗА ПРИЈАВУ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЛОКАЛНИМ ИЗБОРИМА 2016. ГОДИНЕ , МОГУ НАЋИ НА ЗВАНИЧНОМ САЈТУ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ  www.prokuplje.org.rs , ОДЕЉАК ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА. 

 

-ИЗБОРНА ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ - ОБРАЗАЦ СО-1

- ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ -ОБРАЗАЦ СО-2

- САГЛАСНОСТ НОСИОЦА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ -ОБРАЗАЦ СО-3

- ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ КАНДИДАТУРЕ ЗА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ - ОБРЗАЦ СО-4

-ТАБЕЛА ЗА СПИСАК БИРАЧА КОЈИ ПОДРЖАВАЈУ ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ - ОБРАЗАЦ СО-5

-ИЗЈАВА БИРАЧА ДА ПОДРЖАВА ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ - ОБРАЗАЦ СО-6

- ТАБЕЛА ЗА СПИСАК БИРАЧА КОЈИ ПОДРЖАВАЈУ ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ (ДОСТАВИТИ ОПШТИНСКОЈ ИЗБОРНОЈ КОМИСИЈИ У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ - (НаЦД -у ИЛИ ДВД -иу)