Одељење за друштвене делатности

 

Ово одељење спроводи прописе, организује и прати рад установа у складу са законом у области:
- основног и средњег образовања,
- културе и уметничког стваралаштва,
- заштите културних добара од значаја за општину,
- јавног информисања,
- здравствене заштите становништва, социјалне заштите и друштвене бриге о деци,
- спорта,
- задужбина, фондација и других организација из области друштвене делатности чији је оснивач Општина,
- стипендирања и кредитирања ученика и студената,
- поверених послова у области друштвене бриге о деци,
- других послова у складу са законом и одлуком Скупштине.

Службе у оквиру Одељења за друштвене делатности:

- Служба за односе са јавношћу, тел. 027 324 550, локал 104,

- Служба за образовање и културу, тел. 027 329 543,

- Служба за дечију заштиту, тел. 027 321 952,

- Служба за спорт и спортско рекреативне објекте, тел. 027 322 193,

- Повереништво за избегла и расељена лица, тел. 027 322 730.

Телефон 027/324-040, лок. 138

                                                                                                       РУКОВОДИЛАЦ

                                                                                  Одељења за друштвене делатности

                                                                                            Миладин Милосављевић