Народна канцеларија председника општине

 

Народна канцеларија у Прокупљу отворена је 7. јуна 2005. године, у циљу ефикаснијег решавања  проблема везаних за правне односе грађана.

Функције Народне канцеларије:

- решава захтеве грађана упућене локалној самоуправи;

- пружа правну помоћ у решавању захтева упућених државним органима и институцијама;

- ради на пројектима унапређења положаја социјално угрожених група

- прикупља донаторска средства за обезбеђење услова школовања за децу без родитељског старања и децу са посебним потребема.

 Народна канцеларија председника Општине Прокупље

Телефон: 027/324-040

Адреса: Таткова 2, Прокупље