ЈКП HAMMEUM

ЈАВНА НАБАВКА - НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА - НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ЈАВНА НАБАВКА - НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ЈАВНА НАБАВКА - Набавка бунарске пумпе

 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА - Набавка услуге анализе квалитета пијаћих и отпадних вода

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТЦИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈАВНА НАБАВКА - НАБАВКА горива

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈАВНА НАБАВКА - НАБАВКА ЗАШТИТНЕ ОПРЕМЕ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈАВНА НАБАВКА - НАБАВКА ВОДОВОДНОГ И КАНАЛИЗАЦИОНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ РЕДОВНИХ АКТИВНОСТИ НА ОДРЖАВАЊУ ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ ПАРТИЈЕ 4 И 6

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈАВНА НАБАВКА - НАБАВКА ВОДОВОДНОГ И КАНАЛИЗАЦИОНОГ МАТЕРИЈАЛА: ЦЕВИ И АРМАТУРА

  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

ЈАВНА НАБАВКА - НАБАВКА ВОДОВОДНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ДЕЛА ВОДОВОДНЕ  МРЕЖЕ У ПАСЈАЧКОЈ УЛИЦЕ

 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА - ИЗРАДА РЕЗЕРВОАРА СА ЗАТВАРАЧНИЦОМ У ЖИТНОМ ПОТОКУ

 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 JAВНА НАБАВКА - НАБАВКА ВОДОВОДНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗРАДУ ДЕЛА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У    ЖИТНОМ ПОТОКУ

  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - НАБАВКА ГУМА ЗА ТЕШКА И ЛАКА ВОЗИЛА

  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

ЈАВНА НАБАВКА - УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ

  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

  ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

  ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

 ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  I

 ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  II

 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

  ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 

 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈКП "HAMMEUM"

 

Обавештење o oбустави поступка јавне набавке

 

ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  НАБАВКА УСЛУГА АНАЛИЗE КВАЛИТЕТА ПИЈАЋЕ И ОТПАДНИХ ВОДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора