ЈКП „ЧИСТОЋА“

  • Измене и допуне конкурсне документације ЈКП „ЧИСТОЋА“ Прокупље, поступак јавне набавке мале вредности

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

  • ЈКП „ЧИСТОЋА“ Прокупље, поступак јавне набавке мале вредности

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација