Јавно предузеће за урбанизам и уређење општине Прокупље

 

2016 ЈН ЈП ЗА УРБАНИЗАМ

 

Одлука о обустави поступка јавне набавке мале вредности

ЈАВНА НАБАВКА " Радови на ургентним санацијама"

  Јавни позив 

  Конкурсна документација

 Одлука о додели уговора

 Одлука о закљученом уговору - партија 1

 Одлука о закљученом уговору - партија 2

 

ЈАВНА НАБАВКА  "Ургентне  интервенције, одрони, елементарне непогоде, налози испекције - ажурирање листе кандидата" 

  Јавни позив

  Конкурсна документација

  Одлука о искључивању кандидата

  Одлука о признавању квалификација

  Обавештење о признавању квалификација

 Одлука о признавању квалификација

 

  ЈАВНА НАБАВКА "ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА И ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА СА МАКАДАМОМ"

  Јавни позив

  Конкурсна документација

  Одговори на питања

  Одлука о признавању квалификација

  Обавештење о признавању квалификација

  Обавештење у ажурирању листе

 Обавештење о закљученом уговору

 

  ЈАВНА НАБАВКА "ОДРЖАВАЊЕ ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ, ПРОПУСТИ, ШАХТЕ, БАНКИНЕ, ЧИШЋЕЊЕ ШИБЉА И      КОШЕЊЕ ТРАВЕ

   Јавни позив

   Конкурсна документација

  Одлука о искључивању кандидата

  Одлука о признавању квалификација

  Обавештење о признавању квалификација

 

 ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ ЗА УРБАНИЗАМ И УРЕЂЕЊЕ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ

 ОБРАСЦИ УЗ ПРАВИЛНИК

 

Јавна набавка "Радови на зимском одржавању локалних путева на територији Општине Прокупље за сезону 2015/2016".

             Позив за подношење понуда

             Конкурсна документација

             Одлука о додели уговора

            Обавештење о закљученом уговору за партију I

            Обавештење о закљученом уговору за партију II

            Обавештење о закљученом уговору за партију III

            Обавештење о закљученом уговору за партију IV

Јавни позив и конкурсну документацију за ЈН бр. 1-У/МВ-15 Одржавање уличне расвете на територији општине Прокупље

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Јавни позив и конкурсна документација за ЈН бр.8-Р/ОП-15 Зимско одржавање

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Јавни позив и конкурсну документацију за ЈН бр. 8-Р/МВ-15 Радови на реконструкцији коловоза дела локалног пута Л=13 у селу Горња Топоница.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

 

Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности РАДОВИ НА САНАЦИЈИ СЕГМЕНТНОГЈАРКА ЗА ОДВОД АТМОСФЕРСКИХ ВОДА

Обавештење о ажурирању листе у првој фази квалификационог поступка

 

Јавно предузеће за урбанизам и уређење општине Прокупље

 Радови на одржавању улица и путева са макадамом за партију 2

Радови на одржавању улица и путева са макадамом за партију 5

 

Јавни позив и конкурсна документација за ЈН бр.13-Р/КП-А-15 Радови на одржавању путне инфраструктуре

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација