Јавне набавке 2017

 17. Јавна набавка "Израда пројектно техничке документације за изградњу моста на Стражавачкој реци у Прокупљу"

- Позив за подношење понуде 

- Конкурсна документација

16. Јавна набавка "Услуге телевизијских преноса седница Скупштине Општине Прокупље"

- Позив за подношење понуда 

- Конкурсна документација 

15. Јавна набавка за другу фазу квалификационог постипка - Радови на санацији цевастог пропуста и деонице некатегорисаног пута Горњи Статовац - Сасатавци

- Позив за подношење понуде 

-Конкурсна документација 

- Одлука о додели уговора 

 

14. ЈАВНА НАБАВКА "ОДРЖАВАЊЕ УЛИЧНЕ РАСВЕТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ".

 - Позив за подношење понуда

 - Конкурсна документација

-Одлука о додели уговора

- Обавештење о закљученом уговору

 

13. ЈАВНА НАБАВКА "РАДОВИ НА АСФАЛТИРАЊУ УЛИЦА У ПРОКУПЉУ".

 - Позив за подношење понуда

 - Конкурсна документација

- Одговор на постављено питање

- Одговор на постављено питање 

12. ЈАВНА НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА САНАЦИЈИ ОБЈЕКТА ОШ "РАТКО ПАВЛОВИЋ ЋИЋКО" - "РЕКОНСТРУКЦИЈА КОТЛАРНИЦЕ"

-Позив за подношење понуда

-Конкурсна документација

- Одговор на питање

11. НАБАВКА УСЛУГЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ 

-Позив 

-Извештај о спровођењу поступка

10. ЈАВНА НАБАВКА  - "УСЛУГЕ ПРЕНОСА  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ"

-Позив за подношење понуда

-Конкурсна документација

-Одлука о обустави поступка 

  Обавештење о обустави поступка

9. ЈАВНА НАБАВКА  - "ИЗРАДА ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТА СИГНАЛИЗАЦИЈЕ У ПРОКУПЉУ"

-Позив за подношење понуда

-Конкурсна документација

- Одговор на питање 

- Одлука о додели уговора

- Обавештење о закљученом уговору 1

- Обавештење о закљученом уговору 2

8. ЈАВНА НАБАВКА  ЗА ТЕКУЋА ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКЕ МАКАДАМСКИХ ПУТЕВА И УЛИЦА, ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ПУТНИХ ОБЈЕКАТА

Позив за подношење понуде 

Конкурсна документација

 Одговор на питање

Одлука о признању квалификација

Одлука о додели уговора

 

7.НАБАВКА УСЛУГА - ОДРЖАВАЊЕ СЕМАФОРА

 Позив за подношење понуда

Записник са отварања понуда за одржавање семафора

  6. ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ

- План јавних набавки Општинска управа Општина Прокупље

- План јавних набавки Општинско веће Општине Прокупље

- План јавних набавки Скупштина Општина Прокупље

-План јавних набавки председника Општине Прокупље 

- Прва измена плана Скупштине Општине Прокупље

-Измена плана набавки председник Општине Прокупље 

-Измена плана јавних набавки Општинске управе Општине Прокупље

5.ЈАВНА НАБАВКА "НАБАВКА ГОРИВА ЗА ПОТРЕБЕ ВОЗНОГ ПАРКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ"

-Позив за подношење понуде 

-Конкурсна документација 

-Одговор на питање могућег понуђача

 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

 Обавештење за продужење рока за подношење понуда

- Одлука о додели уговора 

-Обавештење о закљученом уговору

4. ЈАВНА НАБАВКА ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА И ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА, - КРПЉЕЊЕ УДАРНИХ РУПА АСФАЛТНОМ МАСОМ

- Позив за подношење понуд

- Конкурсна документација

- Измена конкурсне документације 

- Одлука о додели уговора 

- Обавештење о додели уговора 

 

3. НАБАВКА УСЛУГЕ " ИЗРАДА ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ О.Ш. "РАТКО ПАВЛОВИЋ-ЋИЋКО" У ДОЊОЈ ТРНАВИ И ИЗРАДА ЕЛАБОРАТА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ШКОЛЕ

   Позив за подношење понуда

   Образац понуде

Записник о отварања понуда 

2. ЈАВНА НАБАВКА "НАБАВКА ГОРИВА ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ПРОКУПЉЕ НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ"

  Позив за подношење понуда

    Конкурсна документација

    Одговор на питање потенцијалних понуђача

    Одговор на питање потенцијалних понуђача бр.2

    Измена конкурсне документације

    Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одговор на питање 

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 

Измена конкурсне документације 

Обавештење о продужењу рока 

Обавештење о поништењу поступка јавне набавке

1. ЈАВНЕ НАБАВКЕ - "НАБАВКА УСЛУГА СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА САНАЦИЈИ И УНАПРЕЂЕЊУ ОБЈЕКТА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ "Р.Ј. СЕЉА" У ПРОКУПЉУ

- Позив

2. ПОЗИВ ЗА НАБАВКУ СОЛИ ЗА ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА