Јавна предузећа

 

JKP Hammeum

XXI Српске дивизије 19, Прокупље

телефон/факс: 027 322 673, 322 856

Телефон 027 321 788

e-mail vodovodpk@nadlanu.com

 

Јавно предузеће за урбанизам и уређење

Ратка Павловића 2, Прокупље

Тел/факс 027 321 250, 324 852

е-mail: direkcija.pk@gmail.com

 

Туристичко-спортскa огранизација

Змај Јовина бб

факс/телефон 027 329 919

факс/телефон 027 329 901