Фонд за развој сточарства

 

Основан је 27.јуна 1996.године

Делатност Фонда

1. Очување робне резерве меса у живој стоци (преживари-говеда, овце)

2. Контрола продуктивности домаћих животиња кроз селекцијске мере(овчарство,говедарство)

- одабирање грла за матични запат

- уматичење квалитетних плоткиња и мушких приплодњака

- вођење комплетне матичне евиденције за одабрана грла

3. Остваривање регреса за квалитетна приплодна грла код пољопривредних произвођача као и самог Фонда

4. Остваривање средстава од ресорног министарства кроз селекцијске мере (конкурси)

Контакт телефон/факс: 027 322 590

e-mail: fondzastocarstvo@beotel.yu