Фонд Лешјанин

 

ЗАДУЖБИНА ПУКОВНИКА ЉУБОМИРА ЛЕШЈАНИНА И ЖЕНЕ МУ  ДАРИНКЕ

 

 

Задужбина Лешјанин је основана 1942.године Одлуком Министарства просвете Краљевине Југославије на основу жеље Даринке Лешјанин из Београда , изражене у тестаменту.

Задужбина Лешјанин има својство правног лица.Седиште Задужбине је у Прокупљу, улица Таткова 2. Основни документ  Задужбине  је Статут. Имовину Задужбине је чинио плац са кућом у Београду , у улици Крунској 9. Сврха оснивања Задужбине има хуманитарни карактер, тј. школовање и пружање материјалне помоћи сиромашним ученицима из села Лешја и из Прокупља. Како је зграда национализована законом из 1958.године и дата на управљање и коришћење граду Београду и потом унета у Фонд дипломатских зграда, једини приход Задужбине Лешјанин је из буџета општине Прокупље. Средства су скромна, за 2008.годину износе 30.000,00 динара, али то омогућава да ова Задужбина функционише у континуитету. Средства се додељују по захтеву ученицима/студентима из  породице Лешјанин и по препоруци средњих школа сиромашним ученицима из Прокупља.

О расподели средстава одлучује Управни одбор чији је председник Братислав Станковић, правник.

 

 Телефон:329-543

 Контакт особа: Леја Стојиљковић