2014 JAVNE NABAVKE

15. Преговарачки поступак "Набавка опреме за вртић у улици Вељка Миланковића у Прокупљу по партијама"

  ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЧЕТКУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА

    КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

    ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

    ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ПАРТИЈУ 2

    ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ПАРТИЈУ 3

    ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ПАРТИЈУ 5

14. Јавна набавка мале вредности "Радови на изградњи помоћног објекта за смештај енергената за грејање новог дечијег вртића у Прокупљу"  

    ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

    КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

    ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

    ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА 1

    ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 2

    ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

    ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

уговор

13. Отворени поступак по партијама "Набавка опреме за дечији вртић у Прокупљу"

    ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

    КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

    ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

    ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 2

    ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА 1

    ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА 2

    ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА 3

    ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА 4

    ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 3

    ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 4

    ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА 5

    ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 5

    ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА 6

    ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА 7

    ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА 8

    ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЗА ПАРТИЈЕ 1, 2, 3 И 5

    ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ПАРТИЈУ 4

12. Јавна набавка мале вредности "Набавка услуге мобилне телефоније"   

    ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

    КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

    ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА 1

    ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА 2

    ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА 3

    ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА 4

    ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА 5

    ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

    ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

    ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

11. Јавна набавка мале вредности "Реконструкција улице Нишка у Прокупљу"

    ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

    КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

    ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

10. Јавна набавка радова "Набавка радова на уређењу (ревитализацији) пољских путева у општини Прокупље"

    ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

    КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

    ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

    ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА ПОНУЂАЧА